top of page

Nákladné výťahy

 

Nákladný výťah je výťah prispôsobený pre transport tovaru, materiálu (a ak je to povolené i osôb sprevádzajúcich náklad). Nákladné výťahy majú niektoré výnimky z hľadiska bezpečnosti (napr. požiarnej), a preto by sa nemali prvorado používať pre prepravu osôb. Nákladné výťahy s výnimkami musia mať písomný oznam v kabíne, že použitie osobami je zakázané.

 

Nákladné výťahy sú typicky väčšie a schopné uniesť ťažší náklad než osobný výťah, všeobecne od 2 300 do 4 500 kg. Nákladné výťahy môžu mať manuálne ovládané dvere a často mávajú ochranné prvky pre prevenciu poškodenia počas nakládky a vykládky.

 

Malý nákladný výťah je niekedy používaný na transport malých vecí ako riadu vo viacpodlažnej kuchyni alebo v reštaurácii, na prepravu kníh vo viacpodlažnej knižnici a pod. Osoby ich nesmú použiť.

Špeciálny typ nákladného výťahu je automobilový výťah, používaný na transport automobilov v parkovacej garáži alebo v na to uspôsobenej budove.

 

Javiskové a orchestrálne výťahy sú špeciálne výťahy na použitie v divadlách a pod.

bottom of page