top of page

Trakčné (ťažné) výťahy

 

Prevodové trakčné stroje sú poháňané elektrickými motormi na striedavý alebo jednosmerný prúd. Prevodovky používajú závitovkové prevody. Výťahová kabína sa pohybuje pomocou navíjaných oceľových zdvíhacích lán cez kladku ktorá je pripojená na prevodovú skriňu poháňanú motorom. Tieto stroje sú všeobecne najlepšou voľbou pre prízemné alebo stropné trakčné pohony pre rýchlosti do asi 1,5 ms−1.

 

Bez prevodové trakčné stroje sú elektrické motory s reguláciou otáčok napájané striedavým alebo jednosmerným prúdom. V tomto prípade poháňacia kladka je priamo pripojená na hriadeľ motora.

 

V oboch prípadoch sú laná pripojené na závesnom mechanizme na vrchu kabíny (alebo môžu byť upevnené na nosnú časť pod kabínou). Laná sú obtočené okolo riadiacej kladky k vyvažujúcej protiváhe pripojenej na opačný koniec lán. Protiváha redukuje silu potrebnú pre pohyb kabíny. Protiváha je umiestnená vo výťahovej šachte – ako kabína stúpa, protiváha klesá a opačne. Pohyb kabíny sa uskutočňuje sprostredkovane pohybom kladky. Výťah je riadený riadiacim systémom – v starších výťahoch typicky reléovou logika alebo dnes častejšie procesorovým zariadením. Riadiaci systém riadi štart, akceleráciu, deceleráciu (spomalenie) a zastavenie výťahovej kabíny na správnom mieste. Hmotnosť protiváhy je typicky ekvivalentná hmotnosti výťahovej kabíny plus 40 – 50% kapacity výťahu. Drážky v riadiacej kladke sú špeciálne upravené tak, aby nemohlo dôjsť ku prekĺznutiu lán.

 

Niektoré výťahy majú systém zvaný kompenzácia. To je separátna sada lán alebo reťaz pripojená na dno protiváhy a dno výťahovej kabíny. To robí kontrolu výťahu jednoduchšou, pretože cez systém bude kolísať menej hmotnosti. Ak je výťahová kabína na vrchu šachty, je nad kabínou krátka dĺžka zdvíhacieho lana a väčšia dĺžka kompenzačného lana pod kabínou. Opačne pre protiváhu.

bottom of page