top of page

Podzemný výťah

 

Jedinečný výťah, zkonštruovaný tak, aby obsiahol jazdu a transport nákladu z podzemia na prízemie, pracuje úsporne a hospodárne. V najvyššom poschodí, čo je v tomto prípade vždy prízemie, je podzemný výťah uzavretý takzvaným baldachínom a aj preto je v celej europe známy pod názvom ,,baldachínový výťah,,.

Uzáver výťahu sa pohne až pri jazde výťahu smerom hore a tým sa posunie kabína na úroven prízemia a kôš kabíny je pripravený na nakladanie tovaru.

Stanica v podzemí je uzavretá bezpečnostnými posuvnými dverami, ktoré možu byt otvorene len vtedy, ak kôš kabíny dosiahne pozíciu v podzemi.

bottom of page